שייט חוויתי בפריז ונורמנדי

שייט חוויתי בפריז ונורמנדי

אירופה ואגן הים התיכון
8 ימים

מסלול הטיול

הדפסה

תאריכי יציאה ומחיריםטופס הזמנת טיול
צור קשר

מחיר הטיול כולל

מחיר הטיול אינו כולל


לפרטים אודות תנאים ואחריות
הדפסה