טיולי נשים למיאנמר (בורמה)

טיולי נשים למיאנמר (בורמה)

לטבלת הטיולים המלאה
טיול סוג טיול יציאה ימים מדריך סטטוס הערות
טיול נשים לבורמה נשים14/10/1914אפרת לוי-בנש
טיול נשים לבורמה נשים14/12/1914נילי מני-וקניןבמועד זה, בהלוך הנחיתה הינה במנדאליי וללא טיסת פנים ינגון-מנדאליי